Belement

Belement

Progress through Analysis

חברת Belement

Belement עוסקת בייעול ומציאת התחום האופטימאלי של התכן, במטרה לקצר זמני תכנון והורדת עלויות אבי טיפוס, ועל ידי כך את העלות הסופית של המוצר. 

על סמך ניסיון של למעלה מ 10 שנים, אנו מספקים תובנות ותשומות חשובות החל מהקונספט העיצובי הראשוני ועד לשלבי הבדיקה הסופיים.

חברתנו מציעה ידע עדכני בתכנון הנדסי ובאלמנטים סופיים ושימוש בתוכנות המובילות על מנת לתת את הפתרון האיכותי והמהיר לפרויקט שלכם. 

שרותי החברה

Image by Daniel Olah
ביצוע אופטימיזציה
אנליזה מכנית
Engineer in Laboratory
ביצוע אנליזה אלקטרומגנטית
Image by Jason Blackeye
 

הורדת עלות ייצור למוצר קיים

תכנון לעלות מוצר מוגדרת מראש

זמן יציאה קצר לשוק

תכנון נכון מתחילת התהליך

שיטות העבודה

דוגמה לאנליזת זרימה

ל Belement כלי אנליזה ייעודיים ואלגורמי חישוב מתקדמים, באמצעותם היא מביאה מענה מדוייק ודוחות מפורטים עבור המוצר הנבדק ומשתמשת בכלי חישוב נומריים ואופטימיזציה מתקדמים.

 

במטרה להקל על היצרנים - לייעל מוצרים, להאיץ את תהליך העיצוב, לבטל עלויות לא נחוצות ולקצר את זמן הפיתוח.

יצירת קשר

  • LinkedIn

שרותי החברה

Belement

noname.png

© 2010 by Belement Ltd. Designed by Bella.copyz